top of page

"BARENTS TIE" –järjestön perustavoite on rakentaa ihmissuhteita ja kehittää eri toimintalajeja koko kuljetusyhteyksen sisällä Bodøn ja Murmanskin välillä

  • edistää yhteistyön levittämistä kumppanimaiden, -kuntien ja -järjestöjen välillä;

  • edistää nuorten välistä yhteistyötä ja vaihtoja koulutus-, urheilu-, kulttuuri- ja kielialoilla

  • vaikuttaa siihen, että Barents tiestä tulisi Arktisen alueen kaupallisten ja viestintäreittien tärkeä osa

Barents Road has decided to freeze all cooperation with Russia.

Tavoittelemme on yhteistyön edistämistä

Kansainvälinen järjestö BARENTS TIE on perustettu vuonna 1997 ja siitä alkaen järjestö on tehnyt aktiivisesti työtä yhteistyön edistämiseksi Barents-alueella. Järjestömme jäseniä ovat etupäässä Batents tiellä sijaitsevien maiden – Norjan, Ruotsin, Suomen ja Venäjän luoteisalueen kunnat ja yhtiöt.

Jäsenet

Bodøn ja Murmanskin välisellä tiellä olevat kunnat ja kaupungit ovat järjestön täysärvoisia jäseniä. Järjestö kutsuu myös liittymään kaikki yhtiöt, jarjestöt ja organisaatiot, joille BARENTS TIE -jäsenyys olisi mielenkiintoista  ja edullista ja jotka kannattavat järjestön ideoita ja aloitteita.

Rakenne

Vuosikokous on Järjestön ylin päättävä elin. Kokous pidetään 1.6 mennessä hallituksen kokouksen päättämässä paikassa sekä sen määrämänä päivänä. Järjestön asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vähintään 5 (viisi) jäsentä ja 4 (neljä) varamiestä.

(Ainakin 1 (yksi) jokaisesta maasta. Se koskee sekä hallituksen varsinaisia jäseniä että varamiehiä).

Vuosikokouksessa valitaan 5 hallituksen jäsentä ja 4 varamiestä, joiden toimikausi on vastaavasti kaksi ja yksi kalenterivuosi, alkaen

bottom of page