top of page

SUUNNITELMA

Kansainvälinen voittoa tavoittelematon järjestö

Kansainvälinen voittoa tavoittelematon järjestö BARENTS TIE on perustettu vuonna 1997. Järjestön tarkoitus on edistää aktiivista yhteistyötä Barents-alueella. Järjestön jäseniä ovat etupäässä Batents tiellä sijaitsevien maiden – Norjan, Ruotsin, Suomen ja Venäjän luoteisalueen kunnat ja yhtiöt.

Tarkoitus

Edistää yhteistyötä Barents alueella

Toiminta-ajatus

Autamalla Norjan, Ruotsin, Suomen ja Venäjän välistä yhteistyötä Järjestö tukee, antaa tietoja Barents tien kunnista ja tututstuttaa ne toisiinsa paremmin. Barents-alueen kunnat oppivat uutta toistensa kokemuksesta.

Tapahtumasuunnitelma 2019-2020

1. Kehittää BR-organisaation organisaatiomuotoa.
2. Pyrimme varmistamaan, että useampi kunta liittyy BR-organisaatioon kaikista neljästä maasta.
3. Jäsenmaksut kattavat BR Organisaation hallintomenot.
4. Muut ”toimintakulut” katetaan ulkoisella rahoituksella.
5. BR-organisaation on työskenneltävä selkeämmin kansallisiin vähemmistöihin: saamelaisiin, kveeneihin, tornionlaaksolaisiin, Nenetskin ja Jakutskin alueiden kansallisiin vähemmistöihin liittyvien kysymysten parissa.
6. Työskennellä liike-elämän kehittämiskysymysten, esimerkiksi nuorison yrittäjyyden parissa, sisällyttämällä bisnessektori organisaation eri toimintohin, tuleviin projekteihin jne. 
7. Toimia nuorten Barentsin maista poismuuttoa vastaan.

barents-road-ny-logotyp-förslag-4.png
bottom of page